Tartalomjegyzék - Fodor Tamás vezetési tanácsadó

Fodor Tamás
vezetési tanácsadó

Kis- és középvállalatok fejlesztését segítem!


Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Tartalomjegyzék

A szerzőről 9
Előszó 11
Bevezetés 13
1. A kis- és középvállalatokról (statisztikák, felmérések) 19
1.1. KSH adatok 19
1.2. Gfk Hungária 800 kkv-ra kiterjesztett felmérése 21
1.3.  Saját felmérésem 23
2. A menedzsment tudomány rövid története 26
2.1. Az általános vezetéstudomány fejlődése 26
2.2. Minőségvezetési elméletek és gyakorlatok 29
2.3. Kiválósági- és szervezetfejlesztési modellek 33
2.4. Fókusz a folyamatokon 34
3. Rendszer, szervezet, vállalat 36
4. Vállalati rendszer működési modellje 41
4.1. Folyamatok és erőforrások 43
4.2. Belső és külső eredmények 48
5. A folyamatokról általában 50
5.1. A folyamat meghatározása és ábrázolása 50
5.2. A folyamatok típusai 52
5.3. Folyamatok jellemzői 54
5.4. A folyamatok mutatószámai és dokumentálása 58
5.5. A folyamatmenedzsment 62
6. Az erőforrásokról általában 64
6.1. Az erőforrások fogalma és fajtái 64
6.2. Az erőforrások jellemzői 65
7. Fejlesztés 68
7.1. A folyamatmenedzsment és a fejlesztések 5 alapelve 71
7.2. A fejlesztés folyamata 89
8. Vezetés és a vezetési folyamat 92
8.1. A vezetési kultúra 100
8.2. A vezetési folyamat mutatói 105
8.3. Összefoglalás 105
8.4. A vezetési folyamat értékelése 106
9. Tervezési folyamat 109
9.1. Jövőkép (vízió) alkotás 112
9.2. Stratégia alkotás 115
9.3. Üzletpolitika 117
9.4. Küldetés (misszió alkotás) 117
9.5. Jelmondat (szlogen) megfogalmazása 119
9.6. Értékrend megfogalmazása 120
9.7. Vállalati filozófia 120
9.8. Stratégiai tervek 122
9.9 Rövidtávú tervek, üzleti terv 123
9.10. Az üzleti tervezés ütemezése a tervek megosztása 131
9.11. A tervezési folyamat mutatószámai 132
9.12. Összefoglalás 135
9.13. A tervezési folyamat értékelése 136
10. Termék előállítás és szolgáltatás folyamata 139
11. Termékek és szolgáltatások fejlesztése 141
11.1. A termék és szolgáltatás fejlesztési folyamat mutatószámai 147
11.2. Összefoglalás 150
11.3. Termék és/vagy szolgáltatás fejlesztési folyamat értékelése 151
12. A gyártási folyamat 154
12.1. Termeléstervezés 156
12.2. Készletgazdálkodás 159
12.3. 5S és vizualitás 166
12.4. A gyártási folyamat mutatószámai 168
12.5. Összefoglalás 174
12.6. A gyártási folyamata értékelése 174
13. Szolgáltatás folyamata 178
13.1.A szolgáltatási folyamat mutatószámai 182
13.2. Összefoglalás 184
13.3. A szolgáltatási folyamat értékelése 184
14. A marketing és értékesítési folyamat 188
14.1. A marketing folyamat mutatószámai 189
14.2. Az értékesítési folyamat mutatószámai 197
14.3. Az árképzésről 205
14.4. Összefoglalás 210
14.5. A marketing és az értékesítési folyamat értékelése 210
15. Humánerőforrás-menedzsment (HEM) 214
15.1. A humánerőforrás-menedzsment folyamata 214
15.2. A humánerőforrás-menedzsment mutatószámai 230
15.3. Összefoglalás 237
15.4. A humánerőforrás-menedzsment értékelése 238
16. Erőforrás-menedzsment 242
17. Finanszírozás 244
17.1. A pénzügyi kontrolling 247
17.2. A finanszírozás folyamata (Likviditás menedzsment) 251
17.3. Pénzügyi válság 257
17.4. Cash menedzsment indikátorai 259
17.5. Összefoglalás 268
17.6. A cash menedzsment folyamatának értékelése 269
18. Eszközmenenedzsment 272
18.1. Az eszközmenenedzsment mutatói 275
18.2. Összefoglalás 278
18.3. Eszközmenenedzsment folyamatának értékelése 278
19. Információ- és tudásmenedzsment 281
19.1. Az információ- és tudásmenedzsment mutatói 284
19.2. Összefoglalás 286
19.3. Információ- és tudásmenedzsment folyamatának értékelése 286
20. Külső erőforrás-menedzsment 289
20.1. A külső erőforrás-menedzsment mutatói 296
20.2. Összefoglalás 300
20.3. A külső erőforrás-menedzsment értékelése 300
21. Vevőkapcsolatok menedzselése 303
21.1. A vevőmenedzsment teljesítményének mérése 307
21.2. A vevőmenedzsment folyamat mutatói 308
21.3 Összefoglalás 315
21.4. A vevőkapcsolatok menedzsment értékelése 316
22. Szervezet 319
22.1. Szervezeti alaptípusok 320
22.2. A szervezeti hálózat 331
22.3. A szervezeti struktúra hatása a folyamatok jellemzőire 332
22.4. A szervezeti kultúra 332
22.5. A szervezet értékelése 335
23. Cégértékelés az üzleti folyamatok szempontjából 337
23.1. Fejlesztés a gyakorlatban 345
Letölthető file-ok 350
Mozaik szavak magyarázatai 351
1. sz. melléklet. KJ-Shiba hasonlósági diagram készítése 358
Előkészítés 358
Válaszok 360
Csoportosítás (1. szint) 360
Csoportosítás (2. szint) 363
Rendezés 364
Felbontás 365
Értékelés 366
2. sz. melléklet. Fa diagram készítése 370
3. sz. melléklet. Mátrix diagram 372
L-formájú mátrix diagram 373
T-formájú mátrix diagram 373
Y-formájú mátrix diagram 374
C-formájú mátrix diagram 375
X-formájú diagram 376
Tető-formájú mátrix diagram 377
4. sz. melléklet. Szervezeti küldetés és jövőkép alkotás gondolattérkép (mind map) segítségével 379
Küldetés alkotás 379
Jövőkép alkotás 380
5. sz. melléklet. SWOT analízis készítése 385
6. sz. melléklet. Szisztematikus problémamegoldás 391
A probléma azonosítása 392
Adatgyűjtés 393
Ok-okozati elemzés 396
Megoldás tervezése 400
Megoldás bevezetése 402
Eredmények értékelése 403
Véglegesítés (szabványosítás) 405
Összefoglalás 406
7.sz. melléklet. PDPC készítése 407
7.3. ábra. Példa a PDPC készítésére 410
8. sz. melléklet. A K&O Kft. dolgozói elégedettség felmérése 411
Levél a munkatársaknak 411
A felmérés kérdései 411
A K&O Kft. 2002-re vonatkozó dolgozói elégedettség felmérés (DEF) főbb megállapításai 414
9. sz. melléklet. K&O Kft. vevői elégedettség felmérése 416
Értékelési szempontok 416
Eredmények 418
Részlet a 2003. évi értékelés konklúzióiból 418
10. sz. melléklet. Felmérés a kkv-k folyamatalapú menedzsmentjének magyarországi helyzetéről 421
A felmérés ismertetése 421
A felmérés eredményeinek rövid összefoglalása 422
A felmérés eredményeinek részletes ismertetése 424
Rövidtávú tervek 428
Eredmény és teljesítmény mutatók javulása, fejlődése 437
Indikátorok indexe 440
Ábra- és táblázat jegyzék 445
Hivatkozások 451

Telefon: 06 30 5005729
Mail: tfodor@upcmail.hu
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz