Blogom - Fodor Tamás vezetési tanácsadó, coach webshopja és blogja

Fodor Tamás vezetési tanácsadó

Kis- és középvállalatok
fejlődését segítem!


MENEDZSERWEBSHOP

Likvidítás tervezés Projekt tervezés Gantt diagram SWOT analízis Pareto diagramPénzügyi tervezés KontrollingGondolati térkép

Telefon: 06305005729
Tartalomhoz ugrás

Üzleti folyamatok mutatószámai

Fodor Tamás vezetési tanácsadó, coach webshopja és blogja
Közzététel szerző: itt üzleti folyamat · 13 Március 2019
David Parmenter a Key Performance Indicators: Developing, Implementing, and Using Winning KPIs c. könyvében a folyamatok muatószámait (indikátorait) két csoportba osztja. Az egyik az eredmény indikátorok (RI - result indicator), a másik a teljesítménymutatók (PI - performance indicator). Az eredménymutatók több team tevékenységének összegzett eredményét mutatják, míg a teljesítménymutatók hozzárendelhetők egy konkrét teamhez, azaz felelősük van. Az én megközelítésemben a folyamatok jó működése emberek, teamek munkájához kapcsolódik, ezért nálam egy RI az több folyamat összetett mutatója, míg a PI egy konkrét folyamaté. Az is elmondható, hogy az RI-k sokszor pénzügyi vagy pénzértékben kifejezett mutatók (pl. egy adott periódus árbevétele), valamint az, hogy nem igazán alkalmasak azonnali beavatkozásra (pl. az árbevétel elmaradása a tervezettől visszavezethető recesszióra, árra, a konkurencia térnyerésére, értékesítőink elégtelen munkájára stb.). Ezzel szemben a PI-k soha nem pénzügyi mutatók és alkalmasak a folyamatok működésének azonnali javítására (például, ha az időben történő szállítás mutatója gyenge, az a szállítási folyamat felelősének azonnali intézkedését kívánja meg).
A kulcs eredménymutatók (KRI) azok az RI-k, amelyek a vállalatra vonatkoznak, és azt mutatják, hogy a vállalat a kijelölt, tervezett úton halad-e. Kisvállalatoknál ezeket a tulajdonosok, az igazgatóság (ha van ilyen) a felügyelő bizottságok és az ügyvezető használja, a havi, negyedéves, éves beszámolókban (ez a mérések gyakoriságát is jelenti), trendet bemutató grafikonok formájában jelennek meg. Felelőse az ügyvezető. Mivel egy összetett mutató, a munkatársak nem tudják hogyan javítható. A kulcs teljesítménymutatók (KPI) azok a PI-k amelyek a szervezet jelenére és jövőjére kritikus hatással bíró folyamatok teljesítményét mutatják. Ezeknek hét jellemzőjük van:
nem pénzügyi (nem fejezhető ki Ft-ban, Euro-ban stb.),
gyakran mért (folyamatosan, naponta, hetente),
a felső vezetés fókuszában van,
egyszerű (mindenki érti és tudja, hogy milyen javító intézkedéseket kell tenni),
felelőse egy folyamatot működtető team,
jelentős befolyása van a szervezet sikeres működésére,
megfelelő intézkedéseket és viselkedést vált ki.
 
Az EFQM modell a szervezetek 5 adottságának (vezetés, stratégia, emberek, partnerkapcsolatok és erőforrások, folyamatok, termékek és szolgáltatások) folyamatos fejlesztésével javítja a 4 eredményt (vevői elégedettség, munkatársi elégedettség, társadalmi elégedettség és a vállalat gazdasági, pénzügyi és más mutatói).
E modell szerint a vállalatok, szervezetek "a folyamatokat az érintettek számára nyújtott érték
optimalizálására tervezik és menedzselik." Ennek érdekében "kidolgozzák a folyamat teljesítménymutatók és a kapcsolódó eredménymutatók rendszerét, amely lehetővé teszi a kulcsfontosságú folyamatok hatékonyságának és eredményességének, valamint a stratégiai célokhoz való hozzájárulásának felülvizsgálatát." (Szövetség a Kiválóságért, EFQM kiválósági modell leírás) Annak ellenére, hogy ebben a modellben nincsenek kiemelve a Kulcs (key) mutatók, a megközelítés nagyon hasonló David ParmenteréhezSzavazat: 0.0/5
Vissza a tartalomhoz