Kis- és középvállalatok
fejlődését segítem!


Likvidítás tervezés Projekt tervezés Gantt diagram SWOT analízis Pareto diagramPénzügyi tervezés KontrollingGondolati térkép

MENEDZSERWEBSHOP
Fodor Tamás vezetési tanácsadó
Tartalomhoz ugrás
Vezetési folyamat
A vezetésnek két jelentése van. Jelenti a vezetők összességét, formailag a vezetés struktúráját és stílusát, tartalmilag a minőségét. A vezetők személyisége meghatározó. Ennek függvényében különböző vezetési stílusokról beszélhetünk és megkülönböztetjük a menedzsert a leadertől. A vezetés minősége pedig a vezetők felkészültségét, gyakorlatát, kompetenciáját tartalmazza. Ebbe tartozik a meggyőzőképesség, a kommunikáció készség, és az, hogy ezeken keresztül hogyan tudja motiválni a munkatársakat. Meg fogjuk ismerni a helyzetfüggő vezetés elveit és gyakorlatát.
A vezetés másik jelentése a vezetési folyamat, amely a célok kijelölése, azok lebontása feladatokra, a végrehajtáshoz szükséges erőforrások biztosítása és azok összehangolása. Feladata továbbá a végrehajtás, előrehaladás ellenőrzése és ennek alapján a szükséges beavatkozások eldöntése, megvalósítása. A vezetés folyamatához hozzátartozik az is, hogy a vállalat környezethez való alkalmazkodáshoz szükséges átalakulást hatékonyan le tudja vezényelni. Ez a változás menedzsment.
A vezetés ma már tudomány. Egyetemen oktatják. Aki lebecsüli ezt, az nagyon téved. Persze érzék is kell hozzá és valóban vannak született vezetők, de a mai, globális piacon az elméleti tudás nélkül nehéz boldogulni.

Tervezési folyamat
A vállalat ezen folyamata tűzi ki azokat a célokat, amelyeket a cég el akar érni, és amelyek biztosítják a vezetés ellenőrzési folyamatának (a rendszer visszacsatolási) funkciójához az összehasonlítási alapot.Tartalmilag azt jelenti, hogy a vállalat rendelkezik-e vízióval, stratégiával valamint, különböző időtávú tervekkel, minőségileg pedig azt, hogy e tervek milyen mélységűek, milyen részletesek, milyen ambiciózusak és mennyire összehangoltak (koherensek). A jövőkép arról szól, hogy mivé akar válni a cég, a szervezet hosszú távon. Megvalósításának hogyanjáról szól a stratégia. A stratégia konkrét céljait a stratégiai terv és a közép távú tervek szolgálják. A tervek a szervezet különböző területeire készülhetnek (az egész vállalat, egyes szervezetek, termékfejlesztés, beruházás, létszám, stb.). Ezek közül különös fontossággal bír az üzleti terv, ennek is a pénzügyi része. Ide tartoznak a projekt tervek, amelyeknek a legfontosabb jellemzője, hogy azonos tartalommal nem ismétlődnek meg. Üzleti tervet minden évben csinál egy cég. Tartalma, a megvalósítás módja általában évről-évre ismétlődik. Egy tervező cég viszont egy konkrét gép, épület, híd, stb. megtervezésére kap megrendelést, amit valószínű ugyanolyan formában és tartalommal csak egyszer fog megcsinálni. Ez egy projekt.
A tervek rendszere egy piramisként képzelhető el, amelynek csúcsán helyezkedik el a jövőkép, és amelyből vezethető le a többi. A piramis alján az középtávú, éves vagy akár a havi tervek vannak.

Termék és szolgáltatás előállítása
Ez a folyamat négy részfolyamatból áll. Először a terméket vagy szolgáltatást ki kell fejleszteni. Ez általában több fázisból álló folyamat, melynek során a vevői igényekből kiindulva, ötletekből, prototípusokból, kísérleti üzemből gyártható termék vagy fogyasztható szolgáltatás lesz. A kifejlesztett terméket sok példányban, azonos minőségben le kell gyártani. Ez a második részfolyamat. A szolgáltatás a harmadik, amely kapcsolódhat a gyártáshoz, vagy teljesen független attól. A szolgáltatás, a harmadik ágazat egyre nagyobb szeletet hasított ki a gazdaságból, napjainkban a legnagyobbá vált. Végül a terméket és a szolgáltatást el kell adni. Ezt a marketing és az értékesítés részfolyamata támogatja. A marketing időben megelőzi az értékesítést, úgy befolyásolja a piacot, hogy a vállalt termékei és/vagy szolgáltatásai elnyerjék a vevők tetszését és vásárlásra motiválja őket.

Humánerőforrás-menedzsment
A humánerőforrás a legfontosabb, ugyanis munkatársak nélkül nem képzelhető el egy szervezet, egy vállalat. A munkatársak felkészültsége, gyakorlata és kompetenciája döntően határozza meg egy szervezet, cég sikerességét, eredményességét. Ezért a humánerőforrás-menedzsment, mint folyamat központi helyet foglal el.
Ezért már a munkatársak felvétele is fontos, alkalmazásuk esetén pedig teljesítményük értékelésén keresztül állandó fejlődésük, továbbképzésük kerül előtérbe.
De hiába vannak nagyon felkészült és tapasztalt munkatársaink, ha nem tudjuk motiválni őket. De melyik a leghatékonyabb motiválási módszer? A múló, anyagi ösztönzőkön kívül az érdekes feladatok, a segítőkész közösség, a bevonás (a munkatársak bevonása a célok meghatározásába) és felhatalmazás (az érdekes feladatok önálló végrehajtására) lehet megoldás.
A munkatársakkal való kommunikáció is nagyon fontos része ennek a folyamatnak. Indokolt az összes lehetséges információs csatornát működtetni annak érdekében, hogy a munkatársak mindig naprakész információval rendelkezzenek a cégről és azokról az adatokról, amelyek munkájuk elvégzéséhez szükségesek.

Belső erőforrás-menedzsment
Ezek az erőforrások a vállalat tárgyi és szellemi eszközeit (ingatlan, gépek, gépkocsik, hardver, szoftver, IT rendszer, know-how, licenc.), valamint, a pénzügyi erőforrásokat takarják. Minőségük pedig azt jelenti, hogy az erőforrások milyen korszerűek, mennyire hatékonyak, mennyi energiát fogyasztanak, stb., és milyen hatékonyan járulnak hozzá a szervezet eredményes működéséhez. Az erőforrások mennyisége is döntően befolyásolja a cég sikeres működését. Egy termelő vállalatnál alapvető követelmény, hogy a termelésben működő gépek kapacitása elegendő legyen egy periódusban (hónap, év) legyártandó termék mennyiségéhez. A pénzügyi erőforrások megléte szintén alapvető, mivel a kapacitások fejlesztéséhez (ember, gép) vagy a termeléshez szükséges anyagok és alkatrészek megvásárlásához pénzre van szükség.
Az eszközök nélkül persze működhet egy vállalat (képzeljünk el egy tanácsadó céget), azonban ma már nehéz elképzelni, hogy az adminisztrációs és egyéb papír munkát pl. számítógép nélkül végzik, vagy tömegközlekedési eszközökkel látogatják az ügyfeleket. Pénz nélkül azonban még egy önálló tanácsadó munkája sem képzelhető el..
A belső erőforrások menedzsmentje a fentiek beszerzését, létrehozását, működtetését, a fentiekkel való ésszerű gazdálkodást jelenti és három részfolyamatból áll: pénzügyi, eszköz és tudás, illetve információ menedzsmentből.

Külső erőforrások (partnerkapcsolatok) menedzselése
A vállalatok, szervezetek sok-sok partnerrel állnak kapcsolatban. A legfontosabbak a beszállítók, az alvállalkozók és a bankok, de ide tartoznak a médiák vagy az oktatási intézmények is például. A partnerek külső erőforrásoknak is tekinthetők.
A társadalom is felhasználója a cég eredményeinek. A cég nyeresége a költségvetés bevételeit gyarapítja. Első gondolatként az merül fel, hogy ezen nincs mit menedzselni, be kell fizetni és kész. A helyzet nem ilyen egyszerű! Mi van, ha nem tudunk fizetni? Ebben az esetben lehet hallgatni és várni, de az adóhatósággal fel lehet venni a kapcsolatot és megállapodást lehet kötni.
Ha a vállalat elkötelezett a társadalom irányában, akkor támogathatunk szervezeteket, iskolákat, egyesületeket, stb. Ez már átgondolt, célirányos tevékenység kell, hogy legyen és valamilyen folyamaton keresztül valósul meg.
A partnerekkel kialakított kapcsolatok jelentősen befolyásolhatják a cég működését, ezért menedzselésük nagyon fontos.

Vevőkapcsolatok menedzselése
Ezek közül a legfontosabbak a vevők és az ügyfelek. Velük nem csak az eladásokon keresztül tartjuk a kapcsolatot. Nagyon fontos megtudnunk a vevők termékekről, szolgáltatásokról alkotott véleményét, és ezekkel kapcsolatos látens vagy tényleges igényeiket és az un. vevői értéket (amiért hajlandó fizetni). Ezek alapján különböző fejlesztéseket indíthatunk. Az sem mellékes, hogy vevőink milyen vásárlási szándékkal rendelkeznek a jövő vonatkozásában. Ezek befolyásolhatják terveinket. Nagyon jó kapcsolat esetén lehetnek közös fejlesztéseink is a vevővel. A vevőkapcsolatok menedzselése ezeket öleli fel.
Szervezeti struktúra
Az a szerkezet (struktúra) amely összefogja a folyamatokat, az erőforrásokat és az eredményeket. (Ilyenek a belső eredmények, például a tervek is. A megtermelt cash például eredmény és erőforrás is egyszerre, szintén a szervezet része.) A szervezet nem fogható meg, rajzokon az un. szervezeti sémákon ábrázoljuk. Megmutatja a szakosodott, több munkatársat magába foglaló csoportokat, az információ áramlás útjait. Olyan szervezet létrehozása célszerű, amely a folyamatok hatékony működését biztosítja. Ennek megfelelően több fajtája van. Egy azonban biztos: egy szervezet felállításánál először a célokat kell meghatározni, utána azokat a folyamatokat, amelyek a célok elérését biztosítják és végül a folyamatokhoz megtalálni azt a szervezeti struktúrát, amely azok hatékony működését biztosítják. Ezt CFSZ elvnek hívják.

Vissza a tartalomhoz