Kis- és középvállalatok
fejlődését segítem!


Likvidítás tervezés Projekt tervezés Gantt diagram SWOT analízis Pareto diagramPénzügyi tervezés KontrollingGondolati térkép

MENEDZSERWEBSHOP
Fodor Tamás vezetési tanácsadó
Tartalomhoz ugrás

Fodor Tamás, Hasonlósági diagram KJ-Shiba módszerrel c. írása

Hasonlósági diagram (Affinitás diagram)

A "KJ-Shiba hasonlósági diagram" módszer neve a kidolgozó japán professzorok neveinek kezdőbetűiből ered (Kawakita Jiro és Shoji Shiba). Egy hasonlósági diagram, más néven Affinitás diagram a "Mi a probléma?” típusú kérdések megválaszolására alkalmas. A nyelvi adatokat dolgozza fel azok csoportosításán és strukturálásán keresztül. Nagyon hatékony, egyénileg és csoportban is használható módszer.
Gondoljunk egy értekezletre, amelyen sok-sok hozzászólás hangzik el. Az egyik résztvevő a részletekről beszél, a másik már a fejében összeállt következtetésekről, a harmadik mindkettőről és van, aki egészen másról. Nehéz az értekezleteken elhangzottakat összefoglalni és a következtetéseket levonni. Egy-egy értekezlet akár fél napot is igénybe vehet. Ha bevezetjük a szöveges adatok fogalmát, amely alatt tényeket tükröző mondatokat értünk, és megtanuljuk e szöveges adatok feldolgozását, akkor lényeges hatékonyság javulást érhetünk el a különböző problémák feltárásában és megoldásában.

A KJ-Shiba módszer lépései

  • Előkészítés
  • A kérdás megfogalmazása
  • Válaszok összegyűjtése
  • 1. szintű csoportosítás
  • 2. szintű kategórizálás
  • 3. szintű osztályozás
  • Rendezés
  • Felbontás
  • Értékelés
Ezen az ábrán egy KJ-Shiba diagrammot tanulmányozhat!
KJ-Shiba hasonlósági diagram (Affinitás diagram)
Írás az Affinitás diagram készítéséről
1500 Ft
Kosárba

Talán az alábbi írások is érdeklik!

A folyamatos fejlesztés eszközei: a 7 új menedzsment-eszköz
Írás a SWOT analízis készítéséről
A folyamatos fejlesztés elmálete és gakorlata témájú könyv

A hét új menedzsment-eszköz

A Jaapán Tudósok és Mérnökök Egyesülete által kidolgozott "7 új menedzsment-eszköz" -t tárgyaló könyv bemutatja a Hasonlósági-,Kapcsolati-,a Fa-, a Mátrix-, a Háló- és PDPC diagramokat. Ár: 1500 Ft.
Érdekel a hét új menedzsment-eszköz témájú könyv

SWOT elemzés készítés

A SWOT analízis leírás bemutatja a cég belső tulajdonságai és környezete bázisán készíthető stratégiai elemzést, amely alapján meghatározhatók a stratégiai célok és feladatok. Ár: 1500 Ft.

Érdekel a SWOT analízis készítés c. írás

A folyamatos-fejlesztés gyakorlata

A könyv tárgya a kkv-k üzleti folyamat alapú működésének folyamatos fejlesztés (TQM, PDCA, Kaizen) elvű javítása. Bemutatja a folyamatmenedzsment elveit, és sok-sok példán keresztül a fejlesztésének gyakorlatát. Ár: 2700 Ft.
Érdekel a folyamatos fejlesztés témájú könyv
Vissza a tartalomhoz