MENEDZSERWEBSHOP
KKV-k fejlődését segítem!
Tartalomhoz ugrás

Hogyan rajzoljunk vonalat Visual Basic programmal?

A VIsual Basic alkalmas különböző alakzatok rajzolására. A legegyszerűbb alakzat a vonal, amelynek színét, vastagságát és végződését is beállíthatjuk a program utasításában. Továbbá ismerni kell a vonal kezdőpontjának és végpontjának x és y koordínátáját.

Az utasítás a következő

ActiveSheet.Shapes.AddConnector(msoConnectorStraight, ax, ay, bx, by _
   ).Select
       Selection.ShapeRange.Line.EndArrowheadStyle = msoArrowheadOpen
   With Selection.ShapeRange.Line
       .Visible = msoTrue
       .ForeColor.RGB = RGB(r, g, b)
       .Transparency = 0
    .Weight = v
   End With
A fenti kódban ax, bx változó a kezdőpont, bx, by a végpont koordinátája.
Az r, g, b változók a szint határozzák meg.
A v változó a vonal vastagságát definiálja.

Rajzolás az Excel munkalapján

Ha egy Excel munkalapon szeretnénk egy vonalat megjeleníteni, az x, y koordináták meghatározásához ismerni kell a sormagasság és oszlopszélesség pixel értékeit.
Vissza a tartalomhoz