MENEDZSERWEBSHOP
KKV-k fejlődését segítem!
Tartalomhoz ugrás

Ábra- és táblázatjegyzék

1. táblázat. Kis- és középvállalatok száma TEÁOR kategóriák szerint 20
1. ábra. A tulajdonos vezetők aránya a kkv-nál 21
2. ábra. A versenyelőnyök fontossága a kkv-knál 22
3. ábra. Rövid- és hosszútávú tervezés a kkv-knál 23
4. ábra. A vállalat, mint szervezet 40
5. ábra. Egy vállalat működési modellje 43
6. ábra. A folyamat 51
7. ábra. A folyamatábrázolás könyvemben használt szimbólumai 52
8. ábra. Egy példa az értékesítési folyamatra 53
2. táblázat. Kulcsfolyamatok meghatározására egy környezetvédelmi cégnél 55
3. táblázat. Példa a ciklus- és ütemidőre 57
9. ábra. Folyamatképességi index 58
10. ábra. Egy értékesítési folyamat dokumentálása 61
11. ábra. Példa a folyamatmenedzsment folyamatára 64
12. ábra. Papírhulladék feldolgozási folyamat által használt erőforrások 65
(Az eredeti ábra: http://www.kvvm.hu/szelektiv/hasznositas.php ) 65
13. ábra. Az erőforrások kapcsolatai 67
14. ábra: Pareto elv és diagram: egy termék árbevételének 70%-át 4 vevő (27%) hozza. 76
15. ábra. Hisztogram egy vállalat munkatársainak cégnél eltöltött idejéről 77
16. ábra. Egy főre jutó vevők száma a tréning órák függvényében szórásdiagramon 78
17. ábra: Pick Szeged Zrt. műszerfala [49] 80
4. táblázat. Szóbeli adatok feldolgozása 82
18. ábra. A PDCA ciklus 83
19. ábra. A PDCA ciklus a gyakorlatban 84
20. ábra. A PDCA ciklus mint lépcső és spirál (https://www.salpinx.com.br) 85
5. táblázat. Az iPhone fejlődése 86
6. táblázat. Alapelvek érvényesülése a folyamatoknál 88
7. táblázat. Kulcsfolyamatok kapcsolatait bemutató mátrix diagramja 89
8. táblázat. A leadership és menedzsment 93
21.ábra. Egy folyamatábra a vezetésre. 96
22. ábra. Egy beszámolási rendszer 98
9. táblázat. A vezetői szintek és feladatok 100
10. táblázat. A vezetési folyamatot támogató eszközök 104
23. ábra. Hersey-Blanchard modell 105
24. ábra. A célok és tervek piramisa 111
25. ábra. Tervezési folyamat egy lehetséges változata 112
11. táblázat. Stratégiai feladatok SWOT analízis alapján 117
12. táblázat. Nyírtávhő Kft. SWOT táblázata [45] 117
26. ábra. GDB Kft. stratégiai céljai és feladatai 1995-ben [27] 123
13. táblázat. Egyszerű beruházás megtérülési számítás. 124
27. ábra. Fedezeti diagram (ÁKFN) 126
14. táblázat. Eredménykimutatás (ÁKFN) 127
28. ábra. Levél a tervezési irányelvekről 128
29. ábra. A pénzügyi tervezés folyamata egy termelő vállalatnál 130
30. ábra. A GDB Kft. 1998. évi üzleti tervének tartalomjegyzéke 132
15. táblázat. A GDB üzleti tervének tartalmi fejlődése [27] 135
31. ábra. Termék előállítás és szolgáltatás folyamata 140
32. ábra. Példa a termékek és szolgáltatások fejlesztési folyamatára 143
16. és 17. táblázat. A GDB Kft. 1998. évi termék fejlesztési terve és az egyik termék projekt terve 145
33. ábra. Gantt diagram 145
34. ábra. Ischikawa diagram a projekt tervezési idők késésének okairól 151
35. ábra. Általános termelési folyamat 157
36. ábra. Az MRP I folyamata [55] 158
37. ábra. A CRP folyamata [55] 159
38. ábra. A gépek terhelése a GDB Kft.-ben 160
39. ábra. Készletek ABC analízise [54] 161
40. ábra. A beszerzés költsége 161
41. ábra. Újrarendelési pont ideális esetben [54] 162
42. ábra. Nagyobb vevői igény, hosszabb szállítási idő [54] 163
43. ábra. Biztonsági készlet 163
44. ábra. A MetriMed Kft. egyik terméke készáru készletszintjének alakulása a fejlesztés előtt és után 165
18. táblázat. Készletgazdálkodás Excel táblázattal [54] 165
45. ábra. A GDB Kft. készletforgási sebessége [27] 167
46. ábra. Az 5S folyamata 168
19. táblázat. Az Alcoa vizuális tájékoztató renszere 169
47. ábra. Példa a szolgáltatás garanciára 180
48. ábra. Egy weblapkészítési folyamat 182
49. ábra. Egy weblap készítésére eső költség emelkedésének Ishikawa diagramja 182
50. ábra. A marketing folyamat egy lehetséges változata 190
51. ábra. Fa diagram egy cég on-line marketing alacsony hatékonyságának okairól 196
52. ábra. Példa az értékesítési folyamatra 197
20. táblázat. Egy cég üzletkötőjének látogatási és szerződéskötési terve és annak teljesítése 198
21. táblázat. Részletek az értékesítés hatékonyság növelésére vonatkozó Fa diagramból (táblázatos formában) 203
53. ábra. Értékesítés hatékonyság növelési intézkedések a fontosság és megvalósíthatóság függvényében 204
22. táblázat. A látogatás céljainak csoportosítása 205
23. táblázat. A látogatásszervezés szempontjainak gyakorisága 206
24. táblázat. Fedezet, szorzó- és osztószámok 207
54. ábra. Intézkedések az árbevétel és a nyereség függvényében 209
55. ábra. A HEM egy elvi folyamata 216
56. ábra. Munkaköri leírás minta 219
25. táblázat. A bevonás formái 220
26. táblázat. A felhatalmazás tárgyai 221
57. ábra. Kienle+Spiess javaslati rendszerének eredményei 222
58. ábra. A motiváltság a bevonás és felhatalmazás valamint, a bevonás és kompetencia függvényében 223
59. ábra. Tuckman féle csoportfejlődés 224
60. ábra. Példa egy személyi értékelésre (megtörtént eset) 226
27. táblázat. 360 ⁰-os kompetencia értékelő lap 227
61. ábra. Példa egy előadás kiértékelő kérdőívre (Válaszok, illetve 1-5-ig pontozás átlaga dőlt betűkkel) 229
62. ábra. Az erőforrás-menedzsment területei és kapcsolatai 244
28. táblázat. Egy túlzott szolid finanszírozás 246
29. táblázat.Egy nyereséges, de kevés pénzzel rendelkező vállalat mérlege 247
30. táblázat. Egy nagyon likvid, de nyereség nélküli cég mérlege 247
31. táblázat. Egy likvid és nyereséges vállalat mérlege 248
63. ábra. A pénzügyi kontrolling alapja a vezetői számvitel szemléletű terv 250
64. ábra. A főkönyvi adatok transzformálása kontrolling jelentéssé 251
65. ábra. A finanszírozás egy lehetséges folyamata 252
32. táblázat. Tárgyhó + 4 hónapos likviditási terv (értékek: eFt) 253
33. táblázat. Részletek egy projekt likviditási tervből (értékek: mFt) 255
34. táblázat. Egy beruházás megtérülési számítása a Körte-Organica Zrt.-nél 256
35. táblázat. Egy táblázatos pénzügyi beszámoló részlete 257
66. ábra, A GDB Kft. pénzügyi mutatói 260
67. ábra. A CCC értelmezése (http://www.katolikuskeri.hu/pdf/uzletfin_1-10.pdf) 263
68. ábra. Egy eszközmenenedzsment folyamat 274
69. ábra. Egy példa a tudásmenedzsment folyamatára 282
70. ábra. Beszállítói hálózat 294
71. ábra. A külső erőforrás-menedzsment elképzelhető folyamata 295
72. ábra. A vevőmenedzsment esetleges folyamata 304
73. ábra. A GDB Kft. vevő menedzsment mutatói [27] 316
74. ábra. Lineáris szervezet 322
75. ábra. Funkcionális szervezet 322
76. ábra. Egy példa a funkcionális szervezetre 323
77. ábra. Divízionális szervezet 324
78. ábra. Divizionális szervezet a gyakorlatban 325
79. ábra: mátrix szervezet 326
80. ábra. Folyamat alapű szervezeti séma 327
81. ábra. Folyamat a hagyományos szervezetben 329
36.táblázat. Hagyományos és a folyamat alapú szervezetek jellemzőit 331
82. ábra. Példa egy szervezet hálózatára 332
83. ábra. A szervezeti kultúra látható és láthatatlan elemei 334
84. ábra. Quinn modell (http://multiculti.hu/quinn-kulturamodell-hr-pszichologia-kultura/) 335
85. ábra. Az Anonim szervezet folyamatainak értékelése 339
86.ábra. Az Anonim cég erőforrás-menedzsment részfolyamatainak értékelése 340
37. táblázat. Az Anonim szervezet eszközmenenedzsment folyamatának pontozása (részlet) 341
87. ábra. Az Anonim cég Termék&Szolgáltatás menedzsment részfolyamatainak értékelése 341
88. ábra. Az Anonim Kft. átlag eredményei 342
89. ábra. A GDB Kft. folyamatainak értékelése 343
90. ábra. A GDB Kft. Termék&Szolgáltatás menedzsment részfolyamatainak értékelése 344
38. táblázat. A GDB Marketing&Értékesítés folyamatának pontozása (részlet) 345
91. ábra. A GDB Kft. átlag eredményei 345
39. táblázat. A GDB Kft összefoglaló értékelő táblázata 346
40. táblázat. Az Anonim Kft. Termék és szolgáltatás fejlesztés folyamatának értékelő táblázata (részlet) 348
1.1. ábra. 1-3. lépés 360
1.2. ábra. 4-10. lépés 362
1.3. sz. ábra. Csoportosítás szabályai 363
1.4. ábra. 13-14. lépés 364
1.5. ábra. 16. lépés 365
1.6. ábra. 19. lépés 366
1.7. ábra. 20. lépés 367
1.8. ábra. 21-23. lépés: a K-J diagram értékelése 369
2.1. ábra. Fa diagram (pontszámok sorrendje: eredményesség, erőforrás igény, összesen) 372
3.1. ábra. A különböző Mátrix diagram formák használata 373
3.2. ábra. L-formájú mátrix diagram 374
3.3. ábra. T-formájú mátrix diagram 375
3.4. ábra. Y-formájú mátrix diagram 376
3.5. ábra. C-formájú mátrix diagram 377
3.6. ábra. X-formájú diagram 378
3.7. ábra. Tető-formájú mátrix diagram 378
4.1. ábra. 1. lépés 380
4.2. ábra. 2. lépés 380
4.3. ábra. További lépések 381
4.4. ábra. A jövő témáinak beillesztése 382
4.5. ábra. A jövő témái 382
4.6. ábra. Gazdálkodási vízió 383
4.7. ábra. Kutatás-fejlesztés víziója 383
4.8. ábra. Jövőkép a piacról 383
4.9. ábra. Mind-map egy sikeres vállalat egyik üzletágának víziójáról 385
5.1. ábra. A SWOT analízis elve 387
5.2. ábra. A SWOT analízis tábla 388
5.3. ábra. Az erősségek felsorolása 388
5.4. sz. ábra. A fejlesztendő területek, lehetőségek és veszélyek összeszedése 389
5.5. ábra. A „Kihasználni” mező kitöltése 390
5.6. ábra. A kitöltött SWOT tábla 391
6.1. ábra. A PDCA ciklus elve 392
6.2. ábra. A tehervagon gyártás ciklus idejei 394
6.1. táblázat. Nagy értékű hajtómű ajánlatok elutasításának okai 395
6.2. táblázat. A zsebes kocsi gyártás fő fázisainak ciklusideje napokban 396
6.3. ábra. Nagy értékű hajtómű ajánlatok elutasításának okait ábrázoló Pareto diagram 397
6.3. táblázat. A zsebes kocsi gyártás ciklusidőinek eltérése a tervezettől 397
6.4. ábra. Ishikawa (Halszálka) diagram 398
6.5. ábra. A nagyértékű hajtómű ajánlatok elvesztésének ok-okozati elemzése Ishikawa diagrammmal 399
6.6. ábra. A vagongyári hosszú gyártásiütemidő ok-okozati elemzését Fa diagrammal 400
6.4. táblázat. Az alváz részegységeinek gyártási mennyisége hetente 401
6.7. ábra. Ütemterv az ösztönző rendszer bevezetésére 402
6.8. ábra. A sikeres ajánlatok alakulása az ösztönző rendszer átalakítása után 404
6.9. ábra. Pareto diagram az ösztönző rendszer bevezetése után 405
6.10. ábra. A hetente gyártott hossztartók és teknők száma 405
6.11. ábra. Az iker zsebes kocsik ciklusidői az intézkedések után 406
6.12. ábra. A szisztematikus problémamegoldás összefoglaló ábrája 407
7.1. ábra. 3-5. lépés 409
7.2. ábra. 6-7. lépés 410
9.11. táblázat. A K-O vevői elégedettség felméréseinek eredményei 419
10.1. táblázat. A statisztikai arányok hibaintervalluma a felmérésnél 423
10.1. ábra. A szegmentálások tulajdonviszonyok, létszám valamint, ügyvezetők jogállása szerinti struktúrája 426
10.2. ábra. Szegmentált adatok arra, hogy a kkv-k hány %-a rendelkezik vízióval 427
10.3. ábra. Szegmentált adatok arra, hogy a kkv-k hány %-a rendelkezik misszióval 428
10.2. táblázat. Szegmentált adatok arra, hogy a kkv-k hány %-a rendelkezik a különböző rövidtávú tervekkel 429
10.4. ábra. Szegmentált adatok a tervekről 430
10.5. ábra. Szegmentált adatok arra, hogy a kkv-k hány %-a dokumentálja folyamatait 431
10.6. ábra. Szegmentált adatok arra, hogy a kkv-k hány %-a méri és javítja folyamatait 432
10.7. ábra. A folyamatfejlesztés során használt alapelvek használata 433
10.3. táblázat. Szegmentált adatok arra, hogy a kkv-k hány %-a használja a bevonás-felhatalmazás, folyamatos fejlesztés, rendszerszemlélet, tényszerűség alapelveket 434
10.4. táblázat. Szegmentált adatok: a kkv-k hány %-a használja a belső- és külső vevőszemlélet alapelveit 434
10.8. ábra. A folyamatfejlesztés során használt fejlesztési eszközök használata 436
10.5. táblázat. Szegmentált adatok a legnagyobb arányban használt módszerekről, eszközökről 437
10.6. táblázat. Az eredmény és teljesítmény mutatók fejlődése, javulása 440
10.7. táblázat. A mutatószámok fejlődésével szembeni elvárások alakulása 440


Vissza a tartalomhoz