MENEDZSERWEBSHOP
KKV-k fejlődését segítem!
Tartalomhoz ugrás

Fodor Tamás, Excel alapú pénzügyi kontrolling rendszer c. könyve
(a vezetői-, menedzment számvitel elve és gyakorlata)


Az eredménykimutatás

A vállalati (üzleti) pénzügyi tervek közül a legfontosabb az eredménykimutatás, amelyet mind a tervezésnél, mind a pénzügyi beszámolóknál az ÁKFN (árbevétel, költség, fedezet, nyereség) elven célszerű összeállítani. Igaz, a magyar számviteli gyakorlatban az A típusú (un. összköltség típusú) profitkimutatás terjedt el, a Számviteli törvény szerinti B típusú (un. forgalmi költség tipusú) kimutatás közelebb áll ehhez a nézőponthoz (részletesebben a kétfajta kimutatás).
Az ÁKFN szemléletet Ladó László, a Műegyetem professzora honosította meg és teremtett iskolát ezen megközelítésnek. Ennek lényegét a fedezeti diagram fejezi ki.
Fedezeti elv ábrája
Az árbevétel és az arányos költségek (melyek arányosak az árbevétellel) egyenletesen növekvő egyenesként vannak ábrázolva (ami persze a valóságban nem így van, de a megközelítés szempontjából helyes). A fedezeti pont az árbevétel és az összes költség metszéspontjában található, e pont felett a vállalakozás nyereséges. Az éves, állandó költség fix értékként való ábrázolása (a valóságban az év folyamán az is 0-ról egyenletesen növekszik).

A pénzügyi kontrollingról: a vezetői, menedzsment számviteli rendszer

Minden vállalkozás tulajdonosa vagy az ügyvezetője tudni szeretné, hogy mire mennyit költ és nyereségesen szeretné működtetni cégét. A kérdések egy része abból fakad, hogy a hagyományos könyvelés (számvitel) nem alkalmas arra, hogy a nyereséget, veszteséget üzletágakra, vevőkre, termékekre vagy projektekre kimutassa. A felvetett problémák másik része pedig abból, hogy a vállalkozók nagy részének nincs pénzügyi, számviteli végzettsége és ezért nem érti a működés és beruházás finanszírozás továbbá a profit és cash összefüggéseit, illetve ezek kalkulálásának módját.
A pénzügyi kontrolling azt jelenti, hogy a cég fiskális tervének végrehajtását időről-időre a vezetés ellenőrizni tudja a megfelelő beavatkozás, korrekció céljából. Más néven vezetői számvitel vagy menedzsment számvitel, mivel a vezetői szemlélettel (a fentiekben megismert AKFN megközelítéssel) megtervezett célok teljesítését ugyanazon nézettel ellenőrzik. Ez a szemlélet biztosítja, hogy mibe, hol kell beavatkozni, ha eltérés van. Számvitel azért, mert a teljes rendszernek a számvitelre kell támaszkodnia, ami azt jelenti, hogy a tény adatokat a sablon a könyvelésből nyeri, biztosítva ezzel a két kimutatás teljes azonosságát az eredmény bemutatása szempontjából.

A könyvről

A könyv összefoglalja a vezetői számvitel legfontosabb elveit és konkrét példán keresztül bemutatja a megvalósítást Excel táblázatkezelővel. A példa egy 9 költséghellyel rendelkező vállalati modell. A könyvhöz letölthető az a 9 file, amelyekkel megvalósításra került a konkrét terv- és tényadatokkal rendelkező gyakorlati példa.

Tartalom:

  • A pénzügyi terv
  • A kontrolling rendszer elve
  • Gyűjtőzés kialakítása
  • A szervezet és a tervezés kapcsolata
  • Egy Excel alapú kontrolling példa megvalósítása
  • Megvalósítás

Lapozás a könyvben az alábbi videóval


VÁSÁRLÁS

A pénzügyi kontrollinghoz tartozó Excel sablonok!

pénzügyi terv műszerfal

Pénzügyi terv (mérleg, eredménykimutatás, cash-flow)

A sablon lapjain megtervezheti a cég bevételeit, költségeit, eszközeit és forrásait, amelyekből összeáll a vállalat éves, havi bontású eredménykimutatása, valamint a mérlege, és cash flow táblázata is.
pénzügyi beszámolók kpi műszerfala
A vállalat havi beszámolójának eredménykimutatása és mérlege alapján készült KPI műszerfal elemein keresztül mutatja be annak összeállítási lehetőségeit.
CSOMAG VÁSÁRLÁS
Megtakarítás: 1000 Ft.
7000 Ft
Kosárba
Megtakarítás: 2000 Ft.
12000 Ft
Kosárba
Megtakarítás 3000 Ft.
14000 Ft
Kosárba
Vissza a tartalomhoz