MENEDZSERWEBSHOP
KKV-k fejlődését segítem!
Tartalomhoz ugrás

Egyre jobban c. könyv: A szolgáltatási folyamat mutatószámai


Eredmény mutatószámok (RI)


Egy főre eső szolgáltatás értéke (termelékenység)
Termelékenység = Éves árbevétel/Átlagos állományi létszám
A mérés gyakorisága: évente.
A mérés adatbázisa: főkönyv.
Kapja: tulajdonosok, igazgatóság, felügyelő bizottság.
Javítás: ok-okozati elemzésre alapozva, elsősorban a szolgáltatási folyamat javításával (pl. a folyamat egyszerűsítésével, a hozzáadott értéket nem termelő (HÉN) tevékenységek kiküszöbölése) valamint, a humán és eszköz erőforrások javításával érhető el.

Egy szolgáltatásra jutó átlagos költség

Egy szolgáltatásra jutó átlagos költség=összes költség/szolgáltatások számával.
A mérés gyakorisága: évente.
A mérés adatbázisa: főkönyv és terv.
Kapja: tulajdonosok, igazgatóság, felügyelő bizottság.
Javítás: A költségek csökkentésével, vagy a szolgáltatások számának növelésével. A költségcsökkentés elemzéssel (Pareto), a legnagyobb költségek redukálásával oldható meg. A szolgáltatások növelése a marketing fejlesztésével, szükség esetén erőforrás bővítéssel lehetséges.

A tényleges és a tervezett átlagos költség aránya

A mérés adatbázisa: főkönyv.
Kapja: tulajdonosok, igazgatóság, felügyelő bizottság.
Javítás: A költségek csökkentésével, vagy a szolgáltatások számának növelésével. A költségcsökkentés elemzéssel (Pareto), a legnagyobb költségek redukálásával oldható meg. A szolgáltatások növelése a marketing fejlesztésével, szükség esetén erőforrás bővítéssel lehetséges.

A fentieken kívül a szolgáltatás jellegétől függő mutatószámok
Például a weblap készítés folyamatánál (48. ábra) az egy Weblapra eső költség egy eredmény mutató.

Kulcs teljesítmény mutatószámok (KPI)


Ciklusidő

Azaz időtartam, amennyi idő alatt a dolgozó egy, a szolgáltatási folyamathoz tartozó tevékenységet, elvégez.
A mérés gyakorisága: naponta, hetente.
A mérés adatbázisa: két egymást követő ciklusnak bármely két azonos pontja között eltelt időket rögzítő rekordok.
Kapja: ügyvezető.
Javítás: az ügyvezető érdeklődése, segítsége (telefon, értekezlet) útján.

Átfutási idő

Az átfutási idő egy szolgáltatási folyamat ideje. A szolgáltatási folyamat kezdetétől, annak befejezéséig tart.
A mérés gyakorisága: naponta, hetente.
A mérés adatbázisa: két egymást követő ciklusnak bármely két azonos pontja között eltelt időket rögzítő rekordok.
Kapja: ügyvezető.
Javítás: az ügyvezető érdeklődése, segítsége (telefon, értekezlet) útján.

A fentieken kívül a szolgáltatás jellegétől függő mutatószámok.

Vissza a tartalomhoz