MENEDZSERWEBSHOP
KKV-k fejlődését segítem!
Tartalomhoz ugrás
Pénzügyi terv készítés 4+1 lépésben
Fodor Tamás vezetési tanácsadó
Közzététel szerző: Fodor Tamás itt tervezés · Csütörtök 16 Júl 2020
Tags: mérlegeredménykimutatáscashflowtervezésExcelsablon

Pénzügyi terv mérleg, eredménykimutatás és cash flow táblázatainak elkészítése

A kis- és középvállalatok éves pénzügyi terve gyakran csak eredménykimutatást tartalmaz. Ennek a megközelítésnek az a veszélye, hogy nem ad választ a finanszírozás kérdésére, elég-e a saját forrás vagy külsőt is igénybe kell venni. A finanszírozás kérdésére gyakran a státusz, azaz a mérlegterv elkészítésével adnak választ. A státusz azonban nem kapcsolódik közvetlenül az eredménykimutatás soraihoz, ezért ez a megközelítés sem tökéletes.
A következőkben ismertetett lépések egy Excel munkafüzetet használnak, amely biztosítja a mérleg, az eredménykimutatás és a cash-flow sorai közötti összefüggéseket, lehetővé téve azt, hogy egy reális, finanszírozható pénzügyi terv mentén irányítsuk a vállalat tevékenységeit. A terv elkészítéséhez a munkafüzet lapjain kell adatokat bevinni.

1. lépés: az értékesítés és a közvetlen anyagráfordítás meghatározása

Tervezzük meg az értékesítést! Erre a munkafüzet "Értékesítés-anyagj. ráf." megnevezésű munkalapja szolgál. Ismerve az elmúlt évek vevőkkénti eladási számait és a várható igényeket, írjuk be a táblázatba a havonként prognosztizál értékesítést. Ha ezzel készen vagyunk, adjuk meg, hogy a közvetlen anyagjellegű ráfordítások  az értékesítés hány százalékát teszik ki és azt, hogy ezen belül milyen arányú az anyagköltség, az igénybe vett szolgáltatások, a közvetített szolgáltatások és az ELÁBÉ.

2. lépés: a befektetett eszközök definiálása

Most a mérleg befektetett eszközeinek adatbevitele következik. Ezek a következők: immateriális javak, ingatlanok, tárgyi eszközök, befejezetlen beruházások és befektetett pénzügyi eszközök. Ezekben a táblázatokban a nyitó állomány bevitele után be kell vinni az egyes hónapokban várható növekedést és csökkenést, valamint az amortizációval rendelkező eszközök élettartamát (amortizációs idejét) években.

3. lépés: a forgóeszközök kalkulálása

A mérleg forgóeszközeinek (a különböző készletek és a vevőállomány) meghatározása történik ebben a lépésben.
Az egyes készletfajtákhoz (pl. alapanyag, vásárolt készletek stb.) 2 adat megadása szükséges: hány %-a az anyagköltségnek és az értékesítést megelőzően hány hónappal előbb kell a készleten lennie. Ez a táblázat arra is lehetőséget biztosít, hogy az értékesítéssel összefüggésben nem lévő készletek vásárlását vagy felesleges készletek eladását tervezzük.
A vevőállomány kiszámításához csak a forgási időket kell megadni.

4. lépés: szállítóállomány kiszámítása

A mérleg szállítóállományok meghatározásához szintén a forgási idő megadására van szükség.

+1 lépés: finomítás

A fenti bevitelekkel egy időben elkészül a mérleg, eredménykimutatás és cash flow táblázatok fontos sorai. Vannak azonban olyanok, amelyeket nem számol a munkafüzet. Ezeket kell a +1 lépésben megadni a pénzügyi terv finomítása, pontosítása érdekében.

Vissza a tartalomhoz