MENEDZSERWEBSHOP
KKV-k fejlődését segítem!
Tartalomhoz ugrás
Kapcsolati (relációs) diagram rajzolás 3 lépésben
Fodor Tamás vezetési tanácsadó
Közzététel szerző: Fodor Tamás itt lean · Vasárnap 16 Ápr 2023
Tags: kapcsolatirelációsdiagramExcel

Mi a kapcsolati diagram?

A Japán Tudósok és Mérnökök Egyesülete 1976-ban felismerte, hogy szükség van olyan eszközökre, amelyek segítik az innovációt, az információ kommunikálását és nagy projektek sikeres tervezését. Ezek után egy team kidolgozta a „7 új menedzsmenteszközt” vagy más néven „A hét menedzsment és tervezőeszközt”. Ezek a következők: hasonlósági diagram, relációs diagram, fa diagram, mátrix diagram, mátrix adatelemzés, háló diagram, PDPC.
Ezek közül a relációs (kapcsolati) diagram problémák, ötletek vagy ok-okozatok közötti kapcsolatokat mutatja be, amellyel segít analizálni, megérteni egy összetett probléma, helyzet különböző tényezőinek, összetevőinek, aspektusainak összefüggéseit.

Mikor alkalmazzuk?

  • Amikor meg akarjuk érteni egy témára vonatkozó ötletek vagy problémák összetevői között fennálló ok-okozati összefüggéseket. Például amikor megpróbáljuk azonosítani egy fejlesztésre legnagyobb hatással bíró területet.
  • Amikor összetett probléma okait keressük, pl. amikor egy komplex megoldást vezetünk be és arra vagyunk kíváncsiak, hogy annak egyes részei milyen kapcsolatban vannak, milyen hatással vannak az eredményre.
  • Amikor a hasonlósági diagram, az ok-okozati diagram vagy a fa diagram létrehozása után az eredmények kapcsolatainak jobb megismerésére törekszünk. Látható, hogy ez a hét új eszköz közül a hasonlósági- és fa diagramhoz kapcsolódik.

A hagyományos alkalmazás lépése

  1. Fogalmazzuk meg a kérdést, amelyre a választ keressük.
  2. Az ötletek összegyűjtésére és csoportosítására a hasonlósági diagram készítésénél használt módszert alkalmazható.
  3. A csoportokat helyezzük el egy flip-charton.
  4. Keressük a csoportok közötti ok-okozati összefüggéseket és húzzunk nyilat az okoktól az okozatokig.
  5. A legtöbb kifelé mutató nyíllal rendelkező csoport lesz a forrás, míg a legtöbb befelé mutatóval rendelkező az eredmény.

A számítógépes rajzolás 3 lépése

1. Az OK-OKOZAT táblázat ok soraiba írja be a vizsgálandó témákat. (Az okozat oszlopok automatikusan kitöltődnek.)
2. Legördülő listából válassza ki az ok-okozati kapcsolat erősségét.

Kapcsolati táblázat

3. A Rajzolás vezérlőre kattintva automatikusan elkészül a kapcsolati diagram.

Kapcsolati diagram

A program a webshopomban érhető el.

Tekintse meg az alábbi videót!
Vissza a tartalomhoz