Kkv-k fejlődését segítem!


Likvidítás tervezés Projekt tervezés Gantt diagram SWOT analízis Pareto diagramPénzügyi tervezés KontrollingGondolati térkép

MENEDZSERWEBSHOP
Fodor Tamás vezetési tanácsadó
Tartalomhoz ugrás
Megtérülés számítás egyszerűen
Fodor Tamás vezetési tanácsadó
Közzététel szerző: Fodor Tamás itt excel sablon · 13 Október 2020
Tags: megtérülésszámítás.NPVIRR
Egy vállalkozás életében a befektetés vagy beruházás egy kiemelkedő esemény, amely komoly kihatással van a cég jövőjére. Célja egy új termék piacra dobása a hagyományos piacon, egy új piac meghódítása vagy például  egy másik cég megvásárlása esetén az árbevétel növelésével párhuzamosan a nyereségesség javítása. A beruházási vagy befektetési döntéseket általában egy komoly felmérés, elemzés előzi meg, melyek közül az egyik a megtérülés számítás. Nem midegy ugyanis, hogy a befktetett pénz mennyi idő alatt térül meg. Megtérül-e egyáltalán?
Vannak egyszerű számítási módszerek. Ilyen pl. a megtérülési idő, vagy a ROI (Return to Investment) mutató, amely arra válaszol, hogy a befektetés nyeresége hogyan aránylik a befektetés költségéhez képest:
 
ROI = (Befektetés nyeresége−Befektetés költsége)/Befektetés költsége
Befektetés nyereség = adózott nyereség+amortizáció
 
Ez azoban egy statikus számítás, ugyanis nem veszi figyelembe a pénz időbeni értékét, ami azt jelenti, hogy pl. 5 év múlva 1000 Ft nem annyit fog érni mint ma. Ennek figyelembevétele céljából vezették be a dinamikus megtérülési számítást (mutatói a nettó jelenérték, NPV és a belső megtérülési ráta, IRR), amelyre egy Excel sablont kínálok a webshopomban.
Az utóbbi időben azt tapasztaltam, hogy egyre nagyobb az érdeklődés a e sablon iránt. Ezért azt továbbfejlesztettem.
A fejlesztés három irányú volt.
1. Három munkalapot hoztam létre abból a célból, hogy a tervező különböző változatkat vizsgálhasson. A munkalapok fontosabb adatai - a működő tőke, az anyag- és bérköltség - részletesen tervezhetők.
A tervezés képései a következők:
  • a befektetésekhez kapcsolódó bevételek megtervezése (támogatások, hitelek),
  • a befektetéshez kapcsolódó kiadások (tervezés, eszköz beszerzés, személyi költségek stb.),
  • a működés bevételei (termékek eladásából, szolgáltatásból keletkező árbevétel, egyéb bevétel pl. osztalék),
  • a működéshez tartozó kiadások tervezése anyg, kooperáció, bér, egyéb ráfordítások). Az anyag és bérköltség tervezéséhez azok árbevételhez viszonyított arányát kell megadni. Az egyéb költségek költségnemenként tervezhető egy külön munkalapon ls beírható a fő táblázatokba.

2. Készítettem egy műszerfalat, amelyen a három féle változat legfontosabb adatai és a változatok diagramjai láthatók.
A műszerfalnál megadható, hogy a befektetés vagy beruházás időintervallumának hányadik periódusát mutassa a műszerfal. A műszerfal táblázatában ezek az adatok fognak megjelenni, a diagramokon pedig a vizsgált periódusnál egy függőleges vonal jelzi a görbák aktuális értékeit.
A műszerfal így néz ki.3. Készitettem egy dinamikus Gyorskalkulátort, amelynél pár adat megadásával egy diagramon megjelenítésre kerül a NPV, az IRR és a kumulált cash, és leolvasható a megtérülési idő:Ezentúl letölthető egy korlátozott működésű próbaverzió.
A korlátozások a következők: csak a Gyorskalkulátor két sora, a diszkontráta és a bevétel, használható.Vissza a tartalomhoz